peterPeter Persson
Grundare
Peter har och arbetar som projektledare, delprojektledare och coach i ett flertal större omställningsprojekt i Mellansverige.
Peter har också skapat och specialdesignat omställningsprogram för kommuner, landsting och andra organisationer. Som coach har Peter arbetat både med grupper och enskilda
personer. Har en stor erfarenhet av långtidssjukskrivna som ska återgå till ny sysselsättning. Håller i seminarier/föredrag som är relaterade till arbetsmarknadsfrågor. Har också erfarenhet av marknadsföring, arbetsledning och personalfrågor. Är utbildad coach av coach2coach ab.