mathsMaths Arne Ekström
Maths Arne har arbetat i över 20 års tid med förändringsarbete och personlighetsutvecklande strategier på såväl på individ som gruppnivå. För närvarande är hans huvudsakliga inriktning aggression-stress och konflikthantering.
Maths Arne har vidareutvecklat metoder för individuell aggressionshantering och bedriver terapeutiskt förändringsarbete. Vidare håller han föredrag, handledning och utbildningar inom detta område.
Socionom med psykodynamiska och kognitiva beteendeterapeutiska vidareutbildningar som t.ex. ART (Aggression Replacement Training, MI (Motiverande samtal) ACT (Acceptanse and Commitment Therapy)