marikaMarika Persson-Herneld
Marika har över tjugo års erfarenhet med att arbeta med människor i olika situationer. Som kognitiv steg 1 terapeut har hon framförallt arbetat med långtidssjukskrivna personer med stressrelaterad problematik, men även med olika typer av fobier.
Har en stor erfarenhet av långtidssjukskrivna som ska återgå till ny sysselsättning. Marika har föreläsningar/utbildningar i stresshantering, konflikthantering, tankens kraft m.m.
Marika har även erfarenhet av arbetsledning och personalfrågor.
Leg. Sjuksköterska vidareutbildad inom psykiatrin.
Kognitiv terapeut steg 1.
Certifierad för att utföra stress och arbetsmiljöprofiler (SMC).