Samtalsstöd

Samhällets ökade krav på människan i både yrkes- och familjeliv leder alltför ofta till stress, och i förlängningen ångest och utmattning.

Det kognitiva samtalet är ett verktyg för att uppnå ett bättre mående.

Alla upprepar vi invanda tankemönster, som man behöver bryta när de inte längre är funktionella. Vi möter dagligen människor som behöver hjälp att bryta negativa mönster i vardags- och arbetslivet samt återfå eller öka självförtroendet/självkänslan och därmed öka sitt välmående.

Ny-start arbetar med olika former av problematik, t ex rehabilitering, stress/utmattning, livskriser, ilskekontroll (A.R.T),  panikångest/ångest, fobier m.m.
 
På ny-start finns erfarna samtalskontakter med kognitiv utbildning som hjälper dig/er med era problem.