Omställning / Outplacement

ny-start´s outplacement program har till uppgift att hjälpa personer inom företag/organisationer att utvecklas i den befintliga verksamheten eller att gå vidare till ny sysselsättning.

 

Vi utformar alltid ett individuellt program för varje kund.

 

Vi arbetar alltid härifrån och framåt - från ett nuläge till ett önskat läge.

 

Nuläge
Var är du just nu? Vilka erfarenheter har du med dig, vilka egenskaper har du? Vilka är dina drivkrafter, färdigheter, intressen, värderingar? Vi använder oss av vår egen move-on metod. Du får träffa både en karriärcoach och en beteendevetare med kognitiv inriktning.

Önskat läge
Du talar om vad du vill göra, vad du vill uppnå och vilka karriärmål du vill uppnå härnäst. Tillsammans med vår coach klargör du för dig själv vad du vill uppnå - vilka karriärmål du har.

 

Fastställa och arbeta efter plan
Du arbetar fram en realistisk karriärplan med hjälp och stöd från din egen karriärcoach.

Utbildning – träning
Du och din karriärcoach arbetar med att förbättra dina möjligheter till ny sysselsättning. Ni fokuserar på de delar som just du behöver.

 

Exempel på aktiviteter
- Analysera marknaden
- Utforma ditt CV
- Hur ser ditt nätverk ut?
- Intervjuträning
- Presentationsteknik osv.
- Studieteknik.
- Utbildningar

 

ny-start ab har karriärcoacher, kognitiva samtalspartner och rekryterare som medverkar i outplacement programmet.

ny-start ab och dess personal har lång erfarenhet av att arbeta med personer i omställning, Såväl kollektivanställda som tjänstemän i olika befattningari berörda företag och verksamheter.