Företagscoachning / Mentorskap

Vid företagscoaching jobbar vi med organisationsutveckling med avstamp hos individen. Vi tror att laget fungerar lika bra som summan av individerna.

Om varje individ känner sig resursstark och harmonisk ökar sannolikheten för att man tror och förväntar sig det bästa av sina medarbetare, och får därför också i de flesta fall uppleva det bästa. Det är Pygmalion i sin bästa form!

 

Vi arbetar utifrån kommunikationsteorier och coachingmetoder med coaching- och kommunikationsutbildningar samt individuell coaching. 
Utbildningarna skräddarsyr vi efter ditt företags behov. 
I den individuella coachingen handlar det om att tillsammans med individen sätta upp ett önskat läge och arbeta mot det utifrån en bestämd tidsplan.