Konflikthantering

Konflikter förekommer på våra arbetsplatser, vilket påverkar arbetsgruppens samspel och presterande på ett negativt sätt.

 

Konflikter förorsakar också lidande för de enskilda personerna och kan leda till behov av sjukskrivning.


Det är därför viktigt att vi inte låter en konflikt bli alltför långvarig, utan behandlar den snarast för att undvika att konflikten bli mer svårlöst.

 

Det kan finnas många orsaker till att en konflikt uppstår. Problemet kan ligga såväl på ledningsnivå, på gruppnivå som på individnivå.

 

Vi anpassar vårt arbetssätt utifrån vad ditt företag/organisation är i behov av.